നൗഷാദ് ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ മദീനയെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഗാനം വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

നൗഷാദ് ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ മദീനയെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഗാനം വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

ഉള്ളിലെന്നും ശോഭ തിങ്ങും മണിയറ … എന്റെ മോഹമാം മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ

കേൾക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തൂ . മറ്റുള്ളവർക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കൂ . നമ്മൾ കാരണം ഒരു നന്മ ആരെങ്കിലും ചെയ്‌താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഭലം അല്പം പോലും കുറയാതെ നമുക്കും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടു ഷെയർ ചെയ്യൂ .. ഈ ദീനിയായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയായാൽ ഈ പേജ് ലൈക് ചെയ്യൂ .. അത് ഞാൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ നമ്മളെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ പേജ് ലൈക് ചെയ്യൂ ഞങ്ങൾക്കതൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *