നൗഷാദ് ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊന്ന് എപ്പോ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ കരയണം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഈമാനുറപ്പിക്കൂ

നൗഷാദ് ബാഖവി ഉസ്താദിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊന്ന് എപ്പോ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ കരയണം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ഈമാനുറപ്പിക്കൂ ..

വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ

ഈ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഇപ്പഴേ ശെരിയായ മാർഗത്തിൽ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകവും നാളെ പര ലോകവും നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലാണ് . അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കൂ . അതൊരു ജാരിയായ സദഖയാണ്

കേൾക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തൂ . മറ്റുള്ളവർക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കൂ . നമ്മൾ കാരണം ഒരു നന്മ ആരെങ്കിലും ചെയ്‌താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഭലം അല്പം പോലും കുറയാതെ നമുക്കും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടു ഷെയർ ചെയ്യൂ .. ഈ ദീനിയായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയായാൽ ഈ പേജ് ലൈക് ചെയ്യൂ .. അത് ഞാൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ നമ്മളെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *